cw.in.th > คลังความรู้ > เว็บไซต์ยุค 4.0
12-Jan-2019

เว็บไซต์ยุค 4.0


ในในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บมีความก้าวหน้าไปมาก หากเทียบกับยุคแรกๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคได้ 4 ยุดใหญ่ๆดังนี้
WEB 1.0 ( เปิดโลกอินเทร์เน็ต ) เป็นยุคเริ่มต้นของเทคโนโลยี มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุล .htm และ .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางเดียว ( One Way Communication ) ผู้ใช้หรือผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว
WEB 2.0 ( ยุคโซเชียลมีเดีย ) ยุคนี้จะมีการแบ่งปันข้อมูล มีการพัฒนาในด้านแนวความคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยกลุ่มผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองได้ รวมถึงสามารถ แชร์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงสามารถพูดคุยกันได้
WEB 3.0 ( ยุคแห่งข้อมูลและบิ๊กดาต้า ) เป็นการพัฒนาต่อจาก WEB 2.0 แต่ยุคนี้จะมีความแตกต่างคือสามรถจัดการข้อมูลได้เยอะกว่า สามารถวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
WEB 4.0 ( เทคโนโลยีมีสมอง ) ยุคนนี้ถูกนำมาต่อพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์ และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจำกัด โดยจะใช้ชื่อยุคนี้ว่ายุค Machine-to-Machine เช่นสามารถสั่งงานเกิด/ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Application มีการใช้เทคโนโลยีซิมูเลชั่น Simulation จำลองสถานการณ์ วางแผนสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่นั้นจริง
ซึ่งในยุคนี้จะมีการจดจำลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถค้นหา หรือ สืบค้นข้อมูลได้ตรงกับผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันจะพัฒนาในรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้


Trends สำหรับการออกแบบในปี 2018
1.การออกแบบกราฟฟิกต่างๆให้มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น แต่ดูเรียบง่าย2.การใช้สีสันที่สดใสแสดงถึงความกล้าที่จะแตกต่าง การออกแบบกราฟฟิศที่ลงตัวช่วยทำให้งานดูมีความน่าสนใจขึ้น และเมื่อไม่นานนี้ บริษัท Instagram ได้ตัดสินใจเปลี่ยนภาพลักษณ์และโลโก้ของบริษัทเป็นครั้งแรกพวกเขาได้เปลี่ยนสีเรียบไม่กี่สีเป็นสีที่สดใสหลายๆ สี ตั้งแต่โลโก้ไปยังองค์ประกอบอื่นๆ นี่คือแนวโน้มของปี 2017 และเราคาดว่าจะใช้ต่อไปใน 2018

2585 View

ดูคลังความรู้ทั้งหมด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top