cw.in.th > คลังความรู้ > เทคนิคมัดใจลูกค้าตามกลยุทธ์การตลาด 4.0
22-Jan-2019

เทคนิคมัดใจลูกค้าตามกลยุทธ์การตลาด 4.0

       
        ยุคของการตลาด ได้พัฒนาเปลี่ยนยุค เปลี่ยนสมัยมาเรื่อยๆ สาเหตุหลักๆ มาจากการที่ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยหากเรามุ่งแต่ทำการตลาดไม่สอดคล้องกับยุคสมัยทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ก็เท่ากับว่า การทำการตลาดของคุณประสิทธิภาพจะคงเหลือแค่ ศูนย์ เท่านั้น

        โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ และสามารถสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ภาคธุรกิจจึงต้องมีเส้นทางหรือวิถีการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้อย่างสูงสุดกลยุทธ์ 5A มัดใจลูกค้า
1. Aware รู้จักสินค้า
Aware หมายถึงช่วงที่ลูกค้าเราจะรู้จักสินค้าค่ะ ประมาณว่า เราเราสร้างสินค้าแบรนด์ A ขึ้นมา สเตทนี้ก็คือ ลูกค้าได้รับรู้ว่ามีสินค้าแบรนด์ A อยู่ในโลกใบนี้
2. Appeal ชื่นชอบสินค้า
A ตัวที่สอง ก็คือคำว่า “Appeal” ตรงตามความหมายเลยว่า เป็นช่วงที่นักการตลาดต้องดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ชื่นชอบสินค้าเราท่ามกลางแบรนด์คู่แข่งหลายๆ เจ้า ทำยังไงก็ได้ ให้เปลี่ยนจาก Long list ให้เรากลายเป็น Short list ให้ได้
3. Ask ถามต่อ
ต่อมาก็คือการที่ลูกค้าเรียนรู้สินค้าจากการถามค่ะ ลูกค้าที่สนใจจะเริ่มมีการซักถามถึงรายละเอียดสินค้า หรือเช็กราคา และรวมถึงลูกค้าเริ่มถามเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เคยใช้สินค้านั้นๆ
4. Act การตัดสินใจซื้อสิค้า
หลังจากการถามถึงสินค้าแล้ว ถ้าลูกค้าพอใจ และรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้แหละที่ฉันตามหามานาน ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “Act” หรือการตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเอง
5. Advocate การแนะนำสินค้าจากลูกค้าสู้ผู้อื่น
“Advocate” หรือการเกิดการแนะนำสินค้าจากลูกค้าไปสู่ผู้อื่น เช่น ครีมตัวนี้ใช้แล้วผิวสวยขึ้น ใช้ดีมากจนลูกค้านำไปรีวิว หรือเอาไปบอกต่อเพื่อนๆ ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมาก เพราะการที่ลูกค้าบอกต่อสินค้าเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว จะเกิดพลังของ “การบอกต่อแบบปากต่อปาก” และนี่คือจุดเด่นของ Marketing 4.0 ที่ใช้พลังมวลชนเป็นหลักนั่นเอง


257 View

ดูคลังความรู้ทั้งหมด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top