cw.in.th > คลังความรู้ > การประชาสัมพันธ์ในการตลาดเว็บไซต์
18-Mar-2016

การประชาสัมพันธ์ในการตลาดเว็บไซต์

แม้ว่าการประชาสัมพันธ์กับการตลาดจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองสิ่งนี้ก็ใช้สื่อเดียวกัน ในขณะเดียวกันที่การส่งโฆษณาไปลงในหนังสือพิมพ์เดียวกันเป็นการกระทำการตลาดที่ชัดเจน ทั้ง 2 กรณีนี้ใช้สื่อตัวเดียวกันแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์คือการเพิ่มความรู้สึกในทางบวกต่อบริษัทให้เกิดขึ้นกับสาธรณชน

            การวิเคราะห์ของ 4 องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์

 1. ความสัมพันธ์กับสื่อ
 2. ความสัมพันธ์กับผู้เข้าชม
 3. ความสัมพันธ์กับชุมชน
 4. การฝึกฝนการสร้างความสัมพันธ์

            ความสัมพันธ์กับสื่อนั้นรวมไปถึงการรับรู้ว่า ใครคือคนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อในวงการตลาดของคุณ การส่งวารสารข่าวและชุดข่าวไปยังบุคคลเหล่านั้น การตอบข้อสงสัยของสื่อต่างๆ และการสร้างความรู้สึกที่ดีและเปิดเผยระหว่างบริษัทของคุณกับสื่อต่างๆ

ความสัมพันธ์กับผู้เข้าชม

            ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดถึงการถือว่าผู้เข้าชมเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมล์อย่างรวดเร็วกับสิ่งต่างๆ การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ผู้เยี่ยมชมคือ ผู้ที่ทำให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จ และคุณควรจะตอบแทนพวกเขาเป็นประจำด้วยบริการที่ดีที่สุดและด้วยความเคารพ

            9 ขั้นตอนในการเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าชมมีดังนี้

 1. เสาะหาว่าผู้เยี่ยมชมต้องการอะไรจากเว็บไซต์ของคุณ
 2. ประเมินผลการสำรวจ
 3. สนับสนุนความต้องการของผู้เยี่ยมชม
 4. ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เยี่ยมชม
 5. อย่าโกหกต่อผู้เยี่ยมชม ผู้ลงโฆษณาหรือสื่อต่างๆ
 6. ทำวันที่ดีให้เกิดกับใครสักคน
 7. สื่อสารแบบง่ายๆ
 8. ให้รางวัลกับผู้เยี่ยมชมที่ภักดี
 9. ปกป้องผู้เยี่ยมชมของคุณ

            การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณชน ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทำเฉพาะเวลาที่จะเขียนวารสารข่าวออกสู่ชุมชน แต่มันเป็นการสร้างมุมมองที่เป็นบวกให้กับตัวคุณเอง


1338 View

ดูคลังความรู้ทั้งหมด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top