cw.in.th > คลังความรู้ > การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเว็บไซต์
18-Mar-2016

การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเว็บไซต์

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการสร้างตราสินค้า คือ ความเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งหมายถึง ความเสมอต้นเสมอปลายของภาพลักษณ์ ข้อความ การนำเสนอ สไตล์ เอกลักษณ์เฉพาะตัวและความประทับใจ ที่คุณกำลังทำอยู่ ความเสมอต้นเสมอปลายคือ สิ่งที่คุณต้องรักษาไว้ให้อยู่ตลอดไป ในการทำเช่นนี้ คุณกำลังสร้างช่องว่างระหว่างคุณกับคู่แข็งให้เกิดขึ้น คุณกำลังวางตำแหน่งให้เว็บไซต์ของคุณ ความเสมอต้นเสมอปลายของคุณในการนำเสนอจะเป็นผลดีต่อคุณในระยะยาว

เทคนิคการพิเศษในการสร้างตราสินค้า

 7 เทคนิคในการสร้างตราสินค้าที่คุณสามารถเริ่มใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เว็บไซต์

  1. เลือกสรรชื่อที่ดี
  2. ออกแบบโลโก้ สโลแกน และเว็บไซต์ให้มีจุดเด่น
  3. สร้างเอกลักษณ์ที่เหมาะสมให้ตนเอง
  4. ป่าวประกาศคำรับรอง
  5. กระตุ้นความไว้วางใจ
  6. เอาใจใส่ต่อลูกค้าสัมพันธ์
  7. ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์

รับทำเว็บ


1245 View

ดูคลังความรู้ทั้งหมด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top