cw.in.th > คลังความรู้ > กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
29-May-2016

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ 

  สิ่งนี้สำคัญมากเป็นอันดับแรก เพราะต้องทราบก่อนว่าจะทำเว็บไซต์อะไร เป้าหมายของการมีเว็บไซต์นี้คืออะไร และกลุ่มเป้าหมายคือใคร เมื่อทราบวัตถุประสงค์แล้ว คุณก็จะสามารถกำหนดขอบเขตของเว็บไซต์และวางแผนการเตรียมข้อมูลในจุดต่าง ๆต่อไปได้
 2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นเนื้อหาและรูปภาพ 

  หลังจากที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะใส่ลงไปในเว็บไซต์ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้าหรือบริการ รวมถึงรูปภาพต่างๆ หลังจากนั้นจึงทำการเรียบเรียงเนื้อหาให้เรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่
 3. จัดหาผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ 

  ขั้นตอนนี้คือการขอคำปรึกษาจากทีมงานที่จัดทำเว็บไซต์ ว่าวัตถุประสงค์และข้อมูลที่เรามีนั้นเพียงพอหรือไม่และยังขาดอะไรอีกบ้าง คุณควรเลือกใช้บริการจัดทำเว็บไซต์กับผู้ที่มีประสบการณ์ ที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และจัดวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมนำเสนอเว็บไซต์ที่มีความสวยงามและน่าสนใจเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับประโยชน์สูงสุด
 4. ตรวจสอบรูปแบบงานอย่างรอบคอบ

  ในขั้นตอนการจัดทำนั้น ทางบริษัทจัดทำเว็บไซต์จะมีขั้นตอนที่ให้ลูกค้าทำการตรวจสอบรูปแบบ โดยผู้จัดทำจะออกแบบตัวอย่างงาน เพื่อให้คุณเลือกลักษณะเว็บไซต์ที่ตรงใจ คุณควรทำการตรวจสอบงานอย่างละเอียดสำรวจว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ รูปแบบการจัดวางรวมถึงการใช้สีเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ เพื่อกำจัดความยุ่งยากและความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นหากต้องแก้ไขแบบหลังจากนี้
 5. จัดทำเว็บไซต์ขึ้นตามรูปแบบงานที่ผ่านการตรวจสอบ

  หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบงานแล้ว ทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะจัดทำเว็บไซต์ตามรูปแบบที่กำหนด เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมแก้ไขตัวอักษรที่พิมพ์ผิด หรือ ปรับเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้รูปแบบการจัดวางจะไม่มีการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่เว็บไซต์มีโปรแกรมก็จะทำการจัดทำโปรแกรมขึ้นมา ตามรูปแบบงานที่ผ่านการตรวจสอบ

 6. นำงานขึ้นออนไลน์

  หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และกระบวนการสร้างเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางผู้จัดทำก็จะนำเว็บไซต์ขึ้นออนไลน์ และคุณสามารถตรวจสอบการทำงานบนเว็บไซต์ได้อีกครั้ง อันเป็นการจบขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำเว็บไซต์


733 View

ดูคลังความรู้ทั้งหมด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top