เกี่ยวกับเรา

cw.in.th > เกี่ยวกับเรา

    บริษัท แชนเนล ไวด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550
เพื่อประกอบธุรกิจ
ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ งานกราฟิก
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ พัฒนาโปรแกรมบริหาร
งานต่างๆสำหรับองค์กร และบริการ
วางระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คในองค์กร

...เราทำงานด้วยหัวใจ และความตั้งใจจริง
ใส่ใจคุณภาพของงานทุกชิ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า “Create Ideas For Your Business”


    บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่งคง
เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองกลุ่มลูกค้า
ที่ใช้บริการกับบริษัทเรา ตอบโจทย์ให้ทุกธุรกิจเติบโตไปอย่างไม่หยุด เราเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ให้คำปรึกษาด้านเว็บไซต์ วางแผนการตลาด
รวมไปถึงการบริการอีเมล์ จดโดเมนเนมและ
โฮสติ้ง เพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้า
เป็นอย่างดี


    เว็บไซต์ที่เราดำเนินการให้กับลูกค้านั้นเป็น
รูปแบบที่บริษัทเราพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด
โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่ เก็บข้อมูลธุรกิจ
และความต้องการของลูกค้า ช่วยแนะนำ

จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่จะนำมาลงในเว็บไซต์
เช่น รูปภาพสินค้า (ถ่ายภาพสินค้า)
ออกแบบโลโก้ กับทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ในการออกแบบเว็บไซต์
โดยเฉพาะ
และเรายังมีระบบหลังบ้าน
(Web Content management system)
ซึ่งบริษัทเราได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมา
เพื่อให้ลูกค้าของเราใช้งานง่ายที่สุดในการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์
และฟังก์ชั่นต่างๆ รูปแบบ
การเข้าชมเว็บไซต์ ใช้งานง่ายมากที่สุดสำหรับ
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์


    ประสบการณ์โดยตรง กว่า 20 ปี รับประกัน
ผลงานและความพอใจ ด้วยคุณภาพงาน
ที่เราสร้างให้กับลูกค้าชั้นนำมากมาย ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน
ทุกรูปแบบ เราพร้อมสำหรับการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับลูกค้าทุกท่าน ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา
ทุกงบประมาณ เราหวังเพียงทำระบบเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจของลูกค้า
มากที่สุด


วิสัยทัศน์ (Vision)

Channel Wide Computer Co., Ltd.
บริษัท แชนเนล ไวด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550


เพื่อประกอบธุรกิจทำเว็บไซต์ ออกแบบงานกราฟิก
รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
พัฒนาโปรแกรม
บริหารงานต่างๆสำหรับองค์กร และบริการ
วางระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คในองค์กร
...เราทำงานด้วยหัวใจ
และความตั้งใจจริง ใส่ใจคุณภาพของงานทุกชิ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า
“Create Ideas For Your Business”

พันธกิจ (Mission)

บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่งคง เรานำเสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
กับบริษัทเรา ตอบโจทย์ให้ทุกธุรกิจเติบโตไปอย่าง
ไม่หยุด เราเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษา
ด้านเว็บไซต์ วางแผนการตลาด รวมไปถึงการ
บริการอีเมล์ จดโดเมนเนมและโฮสติ้ง
เพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้าเป็นอย่างดี

วัฒนธรรมองค์กร (Cluture)

 • - ทีมงาน CW มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ทันที
 • - ไม่ล่าช้า ส่งงานตรงเวลา รวดเร็วถูกต้อง
  ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจ
  ในสายงานเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเราคัดสรร
  บุคลกร
  ที่ร่วมงานกับบริษัทอย่างดี
 • - ให้บริการกับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรกเสมอ
  และเรายังคงพัฒนาระบบการให้บริการที่ดี
  สำหรับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง
 • - มีคุณธรรม จรรยาบรรณที่ดีในสายอาชีพของเรา ซื่อตรง จริงใจ เป็นมิตรกับลูกค้า เราแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเรา
 • - บริษัทเราได้ตอบแทนสังคมกลับ โดยบริจาค
  เงินช่วยเหลือ บริจาควัสดุอุปกรณ์การเรียน
  แก่โรงเรียน ช่วยเหลือเด็กบวชภาคฤดูร้อน เป็นต้น
cw.in.th ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในวงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ
และบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำเว็บไซต์
ไม่ใช่เพียงแค่การทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเสร็จงาน

ส่งมอบลูกค้าเท่านั้น เรายังต้องดูแลรับผิดชอบ
ในบริการหลังการขายและใส่ใจลูกค้าของเรา อย่างสม่ำเสมอ เพราะเรามุ่งหวังให้ลูกค้าของเรา
ประสบความสำเร็จสูงสุด

ความเชี่ยวชาญของเรา
มีมากกว่าการพัฒนาเว็บ...

Development Services

 • Custom Mobile Responsive Web Development 99%
 • Full Service Print & Graphic Design Work 90%
 • Brand Identity Creation & Re-creation 85%
 • Organic Search Engine Optimization 75%
 • Search Engine Marketing (SEM) Development 85%
 • Development of Business Presentations 90%
 • Custom Technology Innovation 99%

Corporate Services

 • Growth Strategy & Planning 90%
 • Analysis of Current Marketing 80%
 • Corporate Marketing Training 70%
 • Media Planning & Buying 60%
 • Targeted Social Media Marketing 85%
 • Conceptualizing & Executing Unusual Ideas 99%
 • Data Collection & Marketing Metric Analysis 85%
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top