Latest Blogs


09-Jul-2019

LINE@ คืออะไร? วิธีใช้ LINE@ ขายของ

คนไทยนิยมใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น และมีผู้ใช้มากกว่า 33 ล้านคน และสำหรับโปรแกรมไลน์เองก็มีการพัฒนาลูกเล่นขึ้นมาเรื่อยๆ พ่อค้าแม่ค้าหลายคนคุ้นเคยการแชทไลน์เป็นอย่างดี

5033 View
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top