นักศึกษาฝึกงานด้าน Web Programmer


22 Jun

นักศึกษาฝึกงานด้าน Web Programmer

สวัสดิการ


รายละเอียดของงาน
พัฒนาระบบ Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพี่ทีมงานในบริษัท คอยดูแลและสอนงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน (ฝึกงานเสร็จเก่งแน่นอน)

จำนวน


เงินเดือน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • กำลังศึกษาด้าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ระยะการฝึกอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
  • เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาโปรแกรมแบบ MVC
  • มีทักษะการพัฒนา Web Application ด้วย php , html , css , MySQL
  • มีใจรักการเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอ
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา 
  • นศ. ต่างจังหวัด ทางบริษัทช่วยออกค่าที่พักให้
  • ฝึกทำงาน หยุด เสาร์ -อาทิตย์Follow Us On Social Media

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top