Mobile app developer


22 Jun

Mobile app developer

สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส โอที ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือพิธีงานฌาปนกิจ เงินเยี่ยมผู้ป่วยกรณีนอนโรงพยาบาล2วันขึ้นไป ของขวัญกรณีคลอดบุตร

รายละเอียดของงาน
พัฒนา mobile application บนทั้ง IOS และ Android platform

จำนวน
5

เงินเดือน
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อัตราที่รับ : 4 อัตรา
 1. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา mobile application
 2. Bachelor degree in IT, or related field.
 3. Age not over 30 years old.
 4. Experience with Platform Android, IOS
 5. Strong OO design and programmer skills in java (J2EE/J2ME)
 6. Familiar with the Android SDK, Eclipse, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP
 7. Knowledge in information architecture, human computer interaction and usability design principles

สวัสดีการบริษัท

  • ประกันสังคม
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง ประจำตำแหน่ง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ
  • การจ่ายเงินพิเศษ Incentive 2 ครั้ง/ปี
  • จ่ายเงินชดเชยลาพักร้อน
  • มอบรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานอายุงานนาน
  • ส่งพนักงานไปอบรมนอสถานที่
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • จัดเลี้ยงประจำปี / เดือน
  • เบี้ยขยันเดือนละ 1,000.- บาท
  • Uniform
  • เงินช่วยเหลือของครอบครัวกรณีต่างๆ
  • วันหยุด เสาร์-อาทิตย์Follow Us On Social Media

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top